Pierwszy serwis pomp Alfa Laval

11 maja, 2020
Serwis-pompy-1
Serwis-pompy-Alfa-Laval
Serwis-pompy-krzywkowej

Od marca bieżącego roku firma PePe wprowadziła do swojej oferty usługi serwisowe dla pomp Alfa Laval, przeprowadzając serwis pierwszej pompy krzywkowej. Pompa ta była przechowywana w magazynie u Klienta i była przeznaczona jako zabezpieczenie na wypadek awarii.  i u nas dokonaliśmy konwersji do uszczelnienia płukanego.

Akcja serwisowa polegała na konwersji uszczelnienia z uszczelnienia pojedynczego na uszczelnienie pojedyncze płukane wraz z wymianą uszczelnienia. Zakres podjętych czynności obejmował:

  • demontaż pokrywy czołowej
  • inspekcję wizualną stanu powierzchni krzywek oraz korpusu i płyty czołowej.
  • oczyszczenie wszystkich pracujących powierzchni
  • montaż nowego uszczelnienia płukanego oraz dodatkowych korpusów, do których podłączana jest ciecz płucząca.
  • sprawdzenia poprawności ustawienia szczelin pomiędzy pracującymi krzywkami oraz korpusem pompy. Pomiar ten został wykonany dwukrotnie: przed demontażem pompy i po wymianie uszczelnienia, w celu ustalenia czy zmierzone wartości szczelin zgadzają się z wartościami zawartymi w instrukcji obsługi dla tego modelu pompy.
  • montaż pokrywy czołowej.

Po wykonanym serwisie został sporządzony protokół serwisowy, w którym został zapisany zakres wykonanych prac.

Po zakończonym serwisie pompa została odwieziona do Klienta wraz z kompletem starego uszczelnienia. Klient otrzymał drogą elektroniczną protokół serwisowy oraz dokumentację fotograficzną obrazującą stan wizualny pompy w trakcie demontażu.

Serwis został przeprowadzony w siedzibie firmy PePe przez pracowników PePe, którzy wcześniej zostali przeszkoleni przez firmę Alfa Laval Polska. Przy modernizacji pompy korzystano z oryginalnych części zamiennych, na które udzielona została gwarancja.


Zapoznaj się z naszą ofertą


Magazyn Pepe armatura
Hala magazynowa
Samochody PePe
Własna flota
Cięcie i szlifowanie rur
Przeglądy, wymiana plyt i uszczelek
Serwis wymienników ciepła
Stopki wahliwe
Pompy higieniczne
Mycie zbiorników
Zawory higieniczne

Zobacz naszą ofertę