Polityka prywatności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z RODO

Uprzejmie informujemy, że firma PePe Sp. z o.o., ul. Powstańców 9D, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-01-70-091 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma PePe Sp. z o.o., ul. Powstańców 9D,
86-050 Solec Kujawski, NIP 554-01-70-091, KRS: 0000537167.

2. z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie, na adres: PePe Sp. z o.o., ul. Powstańców 9D, 86-050 Solec Kujawski

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: pepe@pepesolec.pl

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, obsługi zgłoszeń i reklamacji, oraz umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także w zakresie rozliczeń należności,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny w celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku nie podania danych niemożliwe będzie wystawienie faktury sprzedaży ,a co za tym idzie zakup towaru.


Zapoznaj się z naszą ofertą


Magazyn Pepe armatura
Hala magazynowa
Samochody PePe
Własna flota
Cięcie i szlifowanie rur
Przeglądy, wymiana plyt i uszczelek
Serwis wymienników ciepła
Stopki wahliwe
Pompy higieniczne
Mycie zbiorników
Zawory higieniczne

Zobacz naszą ofertę